Apie mus

Sveiki atvykę į Mano pirmuosius mokslus

„Mano pirmieji mokslai“ – kalbos ir gyvenimo įgūdžiai vaikams nuo dvejų iki šešiolikos metų!


Mūsų pamokos linksmos, įdomios ir interaktyvios. Vaikams nuo dvejų iki šešiolikos metų galime pasiūlyti lietuvių kalbos bei savigynos pamokas.

Mūsų šūkis – „Žaisk, tyrinėk, kurk ir mokykis!“ remiasi holistinio mokymo filosofija. Mūsų pamokos praturtina vaikus gyvenimo patirtimi, nes jie skatinami taikyti savo patirtį ir žinias apie juos supantį pasaulį, todėl jie natūraliai tobulina savo socialinius, emocinius, fizinius, meninius, kūrybinius ir kalbos įgūdžius.

Nuo 2022 – 2023 mokslo metų lietuvių kalbos mokome pagal Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtą lituanistinio švietimo integruotą programą. Jos tikslas yra padėti užsienio lietuviams išmokti lietuvių kalbą ir ją išlaikyti, išsaugoti tautinį tapatumą, ugdytis pilietiškumą, susipažinti su valstybės istorija ir kultūra, kad užsienio lietuviai siektų išsaugoti ir stiprinti ryšius su Lietuva. Programa gali būti taikoma ir siekiant pasirengti grįžimui ar atvykimui į mokyklas Lietuvoje ir apima ugdymą nuo dvejų iki šešiolikos metų. Programoje yra integruojamas lietuvių kalbos ir socialinis (kultūros, istorijos, geografijos ir pilietiškumo) ugdymas.

Programa sudaryta atsižvelgiant į Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis. Pagal Bendruosius kalbų metmenis lietuvių kalbos mokomi vaikai iki 5-erių metų amžiaus turėtų pasiekti A1 lietuvių kalbos vartojimo lygį, baigę priešmokyklinio ugdymo klasę – A1 / A2 lygį, baigę pradinį ugdymą – A2 / B1 lygį, baigę pagrindinį ugdymą – B2 lygį. Programoje atsižvelgiama į šiuos A1 ir A2 lietuvių kalbos vartojimo lygių pagal Bendruosius kalbų metmenis aspektus. Mokslo metų pabaigoje norintieji galės laikyti egzaminą žinių lygiui nustatyti. Valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją ir Lietuvių kalbos mokėjimo lygį patvirtinantis pažymėjimas yra išrašomas lietuvių ir anglų kalbomis. Pažymėjimą rengia Lietuvos Nacionalinė švietimo agentūra. Pagaliau vaikų kalbos žinių lygis bus oficialiai pripažįstamas ir Lietuvoje, ir Jungtinėje Karalystėje. Jo rezultatus, kaip užsienio kalbos mokėjimo lygio patvirtinimą galima bus įtraukti ir į GCSE pažymėjimą.

Mūsų vaikai kuria edukacinius video projektus ir vaidinimus. Esame kas savaitę kurę ir į eterį paleidę radijo laidą „Varliukai smalsiukai“, kurią transliavo Lietuvoje ir internete vaikams visame pasaulyje.

Dalyvaujame renginiuose ir festivaliuose. Apie mus dažnai rašo žiniasklaida bei rodo nacionalinė televizija. Mūsų veiklą pripažino ir Lietuvos Respublikos Prezidentė.

Tradicinės kalendorinės ir tarptautinės šventės yra neatsiejama mūsų veiklos dalis. Vaikai ne tik sužino apie jas, bet ir aktyviai jas švenčia. Nuo ketverių metų vaikai praktiškai mokosi būti svetingais ir draugiškais šventės šeimininkais renginiuose visai šeimai.

Nors mūsų paslaugos labiau skirtos lietuviams, mes noriai padedame visiems, norintiems tobulinti savo kalbą ir gyvenimo įgūdžius.