Mūsų Filosofija


Mūsų mokykla yra unikali, neturinti analogo tarp kitų vaikams skirtų lietuvių kalbos mokymo centrų. Nuo 2008 metų mokymą grindžiame holistine ugdymo filosofija. Mūsų šūkis – ,,Žaisk, tyrinėk, kurk ir mokykis!“.
mm-np-05

Leaping Toads „Mano pirmieji mokslai“ yra unikali lietuvių kalbos, pasaulio ir savęs pažinimo studija vaikams. Lietuvių kalba, kultūra ir tradicijos yra mokomos per kritinio, reflektyviojo ir kūrybinio mąstymo prizmę. Kūrybinis mokymosi aspektas yra puiki priemonė, padedanti pažvelgti pačiam į save, į savo tikrąjį pasaulį ir suvokti ne tik kas esi, bet ir suvokti savo etninę ir kultūrinę tapatybę. Šis kūrybinis principas tobulina bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, padeda įveikti problemas, iškilusius moralinius ir tarpasmeninius klausimus. Svarbu tai, kad šios mokyklos vaikai yra mokomi žvelgti į pasaulį ne vienu aspektu.Toks mokymasis ir kūryba padeda prasmingai realizuoti save ir maloniai apdovanoja atradimo jausmu, kad esi kažkas daugiau nei apie save manei žinant.
Prof. dr. Liutauras Degėsys
Lietuvos edukologijos universiteto Filosofjos katedros vedėjas, Pestalozzi programos prie Europos tarybos mokytojų rengimo ekspertas

Holistine filosofija paremtas ugdymas orientuotas į vaiko intelektinių, emocinių, socialinių, fizinių, meninių, kūrybinių, dvasinių ir humanitarinių gebėjimų tobulinimą.

Leaping toads centre kalba ir gyvenimo įgūdžiai mokomi ne kaip atskiri dalykai, bet integruojami į kasdienio gyvenimo situacijas per mokslą, dailę, istoriją, kultūrą ir etiką.

Atsakingai suplanuotose pamokose gausu praktinių, įdomių ir prasmingų veiklų, derančių su holistine mokymo filosofija. Jos padeda vaikams tyrinėti, tobulinti naujus įgūdžius bei pomėgius, skatina domėjimąsi, stiprina jų pasitikėjimą, kūrybiškumą ir asmenybės tobulėjimą, ugdo sąmoningumą ir vertinimą pasaulio, aplinkos, kultūros ir bendruomenės, kurioje jie gyvena.

Holistinis ugdymas teigiamai veikia žmogų vaikystėje ir paauglystėje, tačiau veiksmingiausias būna pradėjus ugdyti ankstyvaisiais vaiko metais.

Studiju Pasaulis Leaping Toads