Nuo 2022 – 2023 m.m. lietuvių kalbos mokome pagal Integruotą lituanistinio švietimo programą

Norime pasidžiaugti, kad nuo 2022 metų rugsėjo mėnesio lietuvių kalbos vaikus mokysime pagal Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtą lituanistinio švietimo integruotą programą. Jos tikslas yra padėti užsienio lietuviams išmokti lietuvių kalbą ir ją išlaikyti, išsaugoti tautinį tapatumą, ugdytis pilietiškumą, susipažinti su valstybės istorija ir kultūra, kad užsienio lietuviai siektų išsaugoti ir stiprinti ryšius su Lietuva. Programa gali būti taikoma ir siekiant pasirengti grįžimui ar atvykimui į mokyklas Lietuvoje ir apima ugdymą nuo dvejų iki šešiolikos metų. Programoje yra integruojamas lietuvių kalbos ir socialinis (kultūros, istorijos, geografijos ir pilietiškumo) ugdymas.

Programa sudaryta atsižvelgiant į Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis. Pagal Bendruosius kalbų metmenis lietuvių kalbos mokomi vaikai iki 5-erių metų amžiaus turėtų pasiekti A1 lietuvių kalbos vartojimo lygį, baigę priešmokyklinio ugdymo klasę – A1 / A2 lygį, baigę pradinį ugdymą – A2 / B1 lygį, baigę pagrindinį ugdymą – B2 lygį. Programoje atsižvelgiama į šiuos A1 ir A2 lietuvių kalbos vartojimo lygių pagal Bendruosius kalbų metmenis aspektus. Mokslo metų pabaigoje norintieji galės laikyti egzaminą žinių lygiui nustatyti. Valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją ir Lietuvių kalbos mokėjimo lygį patvirtinantis pažymėjimas yra išrašomas lietuvių ir anglų kalbomis. Pažymėjimą rengia Lietuvos Nacionalinė švietimo agentūra.

Pagaliau vaikų kalbos žinių lygis bus oficialiai pripažįstamas ir Lietuvoje, ir Jungtinėje Karalystėje. Jo rezultatus, kaip užsienio kalbos mokėjimo lygio patvirtinimą galima bus įtraukti ir į GCSE pažymėjimą.

Tikimės, kad šios naujienos jus nudžiugins bei pažadame, kad mokymosi procesas ir toliau bus žaismingas ir įdomus vaikams. Kaip žinote, nuo 2008-ųjų pastaruosius 14 metų mokėme lietuvių kalbos daugiau nei tūkstantį Dagenham‘o ir Rytų Londono vaikų. Pamokas ir toliau veda profesionalūs dvikalbiai mokytojai, naudodami holstinį mokymo metodą – ketiname tai išlaikyti ir kartu plečiame savo mokymo pasiūlą sutikdami galimybę mokiniams įgyti oficialiai akredituotą sertifikatą. Mokytojai reguliariai informuos tėvus apie temas, kurios bus mokomos nuo rugsėjo mėnesio, kad jūs taip pat galėtumėte stebėti savo vaiko pažangą ir susidomėjimą.

Jei turite klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis. Maloniai primename jog pamokų akimirkas galite rasti lietuvių kalbai skirtame mokyklos Facebook puslapyje www.facebook.com/ManoPirmiejiMokslaiDagenhame. Jei sėkmingai rekomenduosite draugams kurią nors iš mūsų lietuvių kalbos pamokų, atsidėkodami pasiūlysime jūsų šeimai ir vaikui nemokamą lietuvių kalbos pamoką.

 

Laukiame Jūsų sugrįžtant rugsėjį!

< Atgal