Kaip įsisavinome 2023-siais integruotos lituanistinio švietimo programos įgyvendinimui skirtą paramą

  • Kategorija: Naujienos
  • Date: January 1, 2024

Pasitikdami 2024-uosius metus norime pasidžiaugti ir pasidalinti, jog pirmą kartą per penkiolika mokyklos gyvavimo metų 2023-iaisiais sulaukėme Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos žymios paramos integruotos lituanistinio švietimo programos vykdymui. „Mano pirmiesiems mokslams“ buvo skirta 15360 eurų iš kurių 10360 eurų – patalpų nuomos išlaidoms ir daliai mokytojų atlyginimų padengti.

5000 Eur skirta ilgalaikiui mokyklos turtui įsigyti. Dalis lėšų buvo panaudotos mokymo priemonių laikymo spintelėms ir kėdėms bei teminių kostiumų kabyklai mažiausiųjų dvejų – trejų metų mokinių mokymo erdvėje.

Vyresniųjų mokinių klasė taip pat papildyta nauju kompiuteriu. Tai įgalina mokytojas Lituanistinio švietimo portalo medžiaga tuo pat metu naudotis kelias klases savo darbo erdvėse.

Paskutinioji dalis lėšų buvo panaudota mokinių kompiuterių operacinės Microsoft sistemos licencijos atnaujinimui bei mokyklos dokumentų ir mokomosios medžiagos virtualios Dropbox talpyklos metinei licencijai.

Esame labai dėkingi ministerijai ir už materialiąją bazę bei einamąsias išlaidas padėjusį padengti pastiprinimą, ir už pačią integruotą lituanistinio švietimo programą bei virtualią jos versiją, kurios turinio gausa, užduočių pasirinkimo galimybės leidžia mokytojams lanksčiai ir greičiau pasiruošti įvairaus lygio žinias turintiems mokiniams.

Mokinių tėvams primename, jog šios programos įgyvendinimas „Mano pirmuosiuose moksluose“ atveria vaikams platesnes galimybes, nes vaikų kalbos žinių lygis yra oficialiai pripažįstamas ir Lietuvoje. Pavasarį norintieji gali laikyti lietuvių kalbos egzaminą žinių lygiui nustatyti. Valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją ir Lietuvių kalbos mokėjimo lygį patvirtinantis pažymėjimas yra išduodamas Lietuvos Nacionalinės švietimo agentūros. Pažymėjimus apie baigtą mokytis klasę gauna visi, ne tik egzaminus laikę mokiniai.

< Atgal