Kaip įsisavinome 2023-siais integruotos lituanistinio švietimo programos įgyvendinimui skirtą paramą

< Back