Pas mus viešėjo ambasadorius, Lietuvos Respublikos Seimo ir Jungtinės Karalystės Parlamento nariai

  • Category: News
  • Date: June 6, 2023

Praėjusį šeštadienį, birželio 3 dieną sulaukėme ypatingo būrio svečių. Mus aplankė Lietuvos Respublikos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Eitvydas Bajarūnas kartu su diplomatu Tadu Kubiliumi ir dėkojo mokyklos vadovams, mokytojams, mokiniams, jų tėvams bei pasidžiaugė, kad lietuvių vaikai gyvenantys toli nuo Lietuvos turi galimybę ne tik išmokti lietuvių kalbos, bet ir susipažinti su Lietuvos kultūra, istorija ir tradicijomis.

„Labai svarbu, kad mokyklos bendruomenė sulaukia dėmesio ir paramos tiek iš Lietuvos, tiek iš Jungtinės Karalystės. Dėkojame Barking ir Dagenham Tarybos nariui Darren Rodwell už ilgametį lietuvių bendruomenės palaikymą. Džiaugiamės, kad kartu su mumis lituanistinėje mokykloje lankosi ir Lietuvos Respublikos Seimo narė Dalia Asanavičiūtė, Tarpparlamentinių ryšių su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste grupės pirmininkė, kartu su Jungtinės Karalystės Parlamento Bendruomenių rūmų Tarpparlamentinės grupės santykiams su Lietuva pirmininku Daniel Kawczynski. Dėmesys ir parama lituanistiniam švietimui nuolatos didėja, ypač džiaugiamės sprendimu skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas lituanistinio švietimo įstaigoms užsienyje, tad svarbu ir toliau skleisti žinią ir pritraukti kuo daugiau lietuvių vaikų į lituanistines mokyklas”, pažymėjo Eitvydas Bajarūnas.

Ilgą metų skaičių darbui su lietuvių diaspora dedikavusi Lietuvos Respublikos Seimo narė Dalia Asanavičiūtė  džiaugėsi mokyklos bendruomene ir pasiekta lituanistinio švietimo finansavimo galimybe: „mokytojai ir tėvai man yra tikrieji didvyriai, kurie deda didžiules pastangas išsaugoti lietuvių kalbą ir lietuviškas tradicijas. Todėl nuoširdžiai dėkoju „Mano pirmieji mokslai” mokyklos vadovybei ir mokytojams už pasišventimą! Džiaugiuosi, kad Lietuva nuo šių metų dar reikšmingiau prisidės prie lituanistinių mokyklų puoselėjimo.”

Londono Barking ir Dagenham rajono Tarybos pirmininkas Darren Rodwell su pasididžiavimu pasakojo, jog rajonas yra skirtingų kultūrų integracijos švyturys ir „Leaping Toads Mano pirmieji mokslai” puikiai prisideda įgyvendinant šį tikslą.

Mokykloje taip pat viešėjo Prienų rajono savivaldybės narys ir Seimo nario patarėjas Jovydas Juocevičius. Mokiniai pasitiko svečius lietuvišku šokiu „Trakseveras” bei viktorina apie Lietuvą ir su džiugesiu priėmė iš Lietuvos Respublikos Seimo atvežtas dovanas. Lietuvių kalbos „Mano pirmuosiuose moksluose” skirtingų žinių lygių grupėse šiuo metu mokosi dvejų – penkiolikos metų amžiaus vaikai. Šiais metais pradėta taikyti integruota lituanistinio švietimo programa atveria kelius mokiniams įsivertinti žinių lygį ir vertinimą panaudoti grįžtant į Lietuvą ar GCSE sertifikate (vidurinio išsilavinimo pažymėjime)  įtraukiant Lietuvių kalbą, kaip užsienio kalbą.

„Mano pirmųjų mokslų” mokyklos lietuvių kalbos pamokų ir mokymo programos koordinatorė Daiva Juzuitienė pasakojo, jog pirmieji 2022 – 2023 mokslo metai naudojant programą praėjo sklandžiai. Integruotoji programa praturtino, papildė mokyklos iki tol naudotą autorinę lietuvių kalbos mokymo programą. Mokiniai tobulino kalbėjimo, rašymo, kalbos supratimo gebėjimus, turtino žinias apie tradicijas ir istoriją.

Mokyklos ir darželio direktorė Arabella Faratro viešėjusiems svečiams kalbėjo: „džiaugiamės galėdami pasveikinti ambasadorių, Lietuvos Respublikos Seimo ir Didžiosios Britanijos parlamento narius „Mano pirmuosiuose moksluose“ ir dėkojame už nuolatinį susidomėjimą ir palaikymą. Nuo mokyklos įkūrimo 2008-aisiais metais didžiuojamės, kad išmokėme ir įkvėpėme tūkstančius Lietuvos vaikų didžiuotis savo lietuviška tapatybe. Dalios Asanavičiūtės ir Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos paramos dėka tęsiame šį svarbų darbą.“

< Back